Hợp nhất, sáp nhập các trường học ở Đồng Phú: Thấu tình, đạt lý = hiệu quả

03:46 PM - 27/02/2019

BP - Thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Đề án 999), huyện Đồng Phú đã và đang tiến tới sáp nhập, hợp nhất các trường học trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy, biên chế được thực hiện quyết liệt nhưng thấu tình, đạt lý. Đến nay, sau gần 1 năm học, ở các đơn vị đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất, mọi hoạt động dạy - học diễn ra bình thường và nhận được sự đồng thuận cao. Đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019, phóng viên Báo Bình Phước có cuộc trao đổi với Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Phú Trần Văn Hồng xoay quanh vấn đề này.

P.V: Đồng chí có thể đánh giá về những khó khăn trong quá trình hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường học trên địa bàn huyện theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú?

Đồng chí Trần Văn Hồng: Thực hiện Đề án 999 của tỉnh, ngay từ đầu năm học 2018-2019, huyện đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất 6 trường học trên địa bàn 3 xã còn lại 3 trường. Cụ thể, tại xã Đồng Tiến, sáp nhập Trường mầm non Tuổi Ngọc vào Trường mầm non Đồng Tiến; tại xã Thuận Phú, hợp nhất Trường tiểu học Thuận Phú 1 và Trường tiểu học Thuận Phú 2 thành Trường tiểu học Thuận Phú; tại xã Tân Lợi, hợp nhất Trường tiểu học Tân Lợi và Trường THCS Tân Lợi thành Trường tiểu học và THCS Tân Lợi. Đến nay, sau gần 1 năm học, các trường học đã được hợp nhất, sáp nhập, bộ máy mới cơ bản hoạt động ổn định, không có gì khó khăn, bất cập hay ý kiến bất đồng nào. Đó là một sự thành công lớn của huyện.

Đầu năm học 2019-2020, Đồng Phú sẽ thành lập Trường tiểu học và THCS Tân Phước trên cơ sở hợp nhất Trường tiểu học Tân Phước A, Trường tiểu học Tân Phước B và Trường THCS Tân Phước. Trong ảnh: Một giờ học ở Trường THCS Tân Phước

P.V: Vậy, theo đồng chí thì đâu là yếu tố quyết định sự thành công này?

Đồng chí Trần Văn Hồng: Nếu nhà báo không hỏi thì tôi cũng nói để biết về vấn đề này. Bởi, đây là điều tôi tâm đắc nhất. Đó là phải chuẩn bị kỹ từ khâu xây dựng đề án. Thứ hai, đề án phải bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, gồm: Cơ sở vật chất trường, lớp; nhân sự trong ban giám hiệu, giáo viên ở các bộ phận; số lượng, chất lượng học sinh và cuối cùng là sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, nhân dân ở địa phương.

P.V: Khi hợp nhất, sáp nhập sẽ dư cán bộ quản lý, theo đó một số hiệu trưởng sẽ xuống làm hiệu phó và hiệu phó xuống làm tổ trưởng hoặc giáo viên đứng lớp. Về mặt tâm tư, nguyện vọng lãnh đạo huyện giải quyết như thế nào?

Đồng chí Trần Văn Hồng: Trước khi bổ nhiệm vị trí mới, lãnh đạo huyện mời tất cả cán bộ quản lý các trường lên gặp gỡ, trao đổi, phân tích làm thông tư tưởng. Đối với những cán bộ lớn tuổi, lãnh đạo huyện vận động nghỉ hưu trước tuổi. Đối với những trường hợp còn lại chọn người đạt chuẩn về trình độ, có kinh nghiệm quản lý, được tín nhiệm cao và lấy ý kiến hội đồng sư phạm các trường. Phải lựa chọn cán bộ để làm sao có sự công tâm, khách quan và phù hợp nhất. Chúng tôi còn thực hiện kênh thông tin tham khảo nữa là ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương và hội phụ huynh.

P.V: Để chuẩn bị cho năm học 2019-2020, tới đây huyện sẽ sáp nhập, hợp nhất những trường nào? Và cách làm ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Văn Hồng: Theo lộ trình, từ tháng 7-2019, huyện sẽ tiến hành sáp nhập, hợp nhất 19 trường trên địa bàn 7 xã thành 8 trường.

Cụ thể, tại xã Tân Hòa, thành lập Trường tiểu học và THCS Tân Hòa trên cơ sở hợp nhất Trường tiểu học Tân Hòa và Trường THCS Tân Hòa, điểm chính đặt tại Trường THCS Tân Hòa hiện nay.

Tại xã Tân Phước, thành lập Trường tiểu học và THCS Tân Phước trên cơ sở hợp nhất Trường tiểu học Tân Phước A, Trường tiểu học Tân Phước B và Trường THCS Tân Phước, điểm chính đặt tại Trường THCS Tân Phước hiện nay.

Tại xã Thuận Lợi, thành lập Trường tiểu học và THCS Thuận Lợi trên cơ sở hợp nhất Trường tiểu học Thuận Lợi A, Trường tiểu học Thuận Lợi B và Trường THCS Thuận Lợi, điểm chính đặt tại Trường THCS Thuận Lợi hiện nay.

Dự kiến trong tháng 7-2019 sẽ thành lập Trường tiểu học Tân Lập trên cơ sở hợp nhất Trường tiểu học Tân Lập A và Trường tiểu học Tân Lập B. Trong ảnh: Trường tiểu học Tân Lập B hiện nay

Tại xã Đồng Tâm, thành lập Trường tiểu học và THCS Đồng Tâm trên cơ sở hợp nhất Trường tiểu học Đồng Tâm A, Trường tiểu học Đồng Tâm B và Trường THCS Đồng Tâm, điểm chính đặt tại Trường THCS Đồng Tâm hiện nay.

Giảm 14 trường học

Từ đầu năm học 2018-2019, sau khi hợp nhất, sáp nhập 6 trường học, huyện Đồng Phú giảm được 3/41 trường. Hiện toàn huyện còn 38 trường học và theo lộ trình đến tháng 7-2019 sẽ tiếp tục giảm thêm 11/38 trường. Tức từ tháng 7-2019, Đồng Phú còn lại 27 trường, giảm 14 trường học so với tháng 7-2018. Ngoài ra, đến đầu năm học 2019-2020 sẽ giảm 10/41 điểm lẻ.

Trước khi tiến hành hợp nhất, sáp nhập, toàn huyện có 1.660 biên chế sự nghiệp giáo dục, trong đó 1.179 giáo viên, 39 chức danh hiệu trưởng, 66 hiệu phó, 220 viên chức hành chính, 261 hợp đồng 68. Sau khi sắp xếp lại bộ máy các trường học, toàn huyện còn 1.289 biên chế sự nghiệp giáo dục, tinh giản được 481 biên chế; trong đó biên chế giáo viên vẫn giữ nguyên 1.179 người, giảm 12 chức danh hiệu trưởng, giảm 12 hiệu phó, giảm 50% viên chức hành chính (110 người) và 100% hợp đồng 68. Cho đến thời điểm hiện tại đã giảm được 1 hiệu trưởng, 4 hiệu phó, 43 viên chức hành chính và 91 hợp đồng 68.

Như vậy, việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế các trường học được huyện Đồng Phú thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhưng thấu tình, đạt lý nên đã nhận được sự đồng thuận cao. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại xã Đồng Tiến, thành lập Trường tiểu học Đồng Tiến trên cơ sở hợp nhất Trường tiểu học Đồng Tiến A và Trường tiểu học Đồng Tiến B, điểm chính đặt tại Trường tiểu học Đồng Tiến B hiện nay.

Tại xã Tân Lập, sáp nhập Trường mầm non Hướng Dương vào Trường mầm non Tân Lập, điểm chính đặt tại Trường mầm non Tân Lập hiện nay; thành lập Trường tiểu học Tân Lập trên cơ sở hợp nhất Trường tiểu học Tân Lập A và Trường tiểu học Tân Lập B, điểm chính đặt tại Trường tiểu học Tân Lập A hiện nay.

Tại xã Thuận Phú sẽ thành lập mới Trường mầm non Thuận Phú trên cơ sở hợp nhất Trường mầm non Sơn Ca và Trường mầm non Hoa Hồng, điểm chính đặt tại Trường mầm non Sơn Ca hiện nay.

Cách làm thì huyện đã có kinh nghiệm rồi. Vừa qua, huyện đã mời tất cả cán bộ quản lý, kể cả trường không hợp nhất, sáp nhập để làm công tác tư tưởng. Các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện trực tiếp giải quyết chứ không giao khoán cho lãnh đạo các xã. Khi vận động cán bộ quản lý các trường nghỉ hưu phải phân tích rõ, nghỉ hưu trước tuổi thì cán bộ đó được cái gì? Cụ thể như lương hưu không giảm, được hưởng thêm chế độ của tỉnh theo Quyết định số 108... Sau khi được lãnh đạo huyện trao đổi, phân tích, nhiều lãnh đạo trường học cảm thấy vui vẻ, thoải mái và chấp thuận.

P.V: Thưa đồng chí, việc hợp nhất, sáp nhập các trường học có ảnh hưởng gì đến công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục?

Đồng chí Trần Văn Hồng:  Việc hợp nhất hay sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, còn việc dạy và học vẫn diễn ra bình thường, học sinh ở điểm trường nào thì học ở điểm trường đó không xáo trộn. Các trường khi hợp nhất, sáp nhập đơn cấp hay đa cấp học đều tiến hành nguyên trạng, trong đó chọn 1 cơ sở làm điểm chính - cơ sở 1, số còn lại là cơ sở 2, cơ sở 3. Trong đó, mỗi cơ sở đều bố trí 1 cán bộ quản lý thường xuyên túc trực để quản lý chặt chẽ việc dạy - học và các hoạt động khác.

P.V: Những đối tượng thuộc diện tinh giản như hợp đồng 68, viên chức hành chính... khi nghỉ việc huyện có cơ chế chính sách, tạo việc làm cho họ?

Đồng chí Trần Văn Hồng: Đây thực sự là nỗi trăn trở, băn khoăn của lãnh đạo huyện. Vừa rồi trước khi một số đồng chí nghỉ việc, lãnh đạo huyện có mời đến gặp gỡ, đối thoại để họ trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình. Qua đối thoại, phần lớn đều đồng tình, thống nhất với chủ trương. Đối với những trường hợp lớn tuổi, vận động nghỉ hưu trước tuổi thì dễ, nhưng với những đối tượng từ 35-50 tuổi thì cực kỳ khó khi tìm việc. Ở thành phố Đồng Xoài hay ở một số huyện, thị trong tỉnh có chính sách tạo điều kiện đi học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ như nghiệp vụ sư phạm mầm non để làm giáo viên mầm non, còn ở Đồng Phú chúng tôi chưa làm được. Vừa rồi Ban Tổ chức Huyện ủy có tham mưu hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng thuộc diện tinh giản đi học các lớp sư phạm mầm non cấp tốc nhưng hiện lãnh đạo huyện còn bàn tính.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Vũ Thuyên (thực hiện)

Hay!! 2
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này