Trung thành với Tổ quốc, nhân dân, Đảng và Nhà nước

09:22 AM - 16/05/2019

BP - Việc quy định lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân trung thành với Đảng, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa trong Hiến pháp năm 2013, đã nhận được sự nhất trí cao trong nhân dân. Tuy nhiên, thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị vẫn tiếp tục tuyên truyền các quan điểm mơ hồ về “một thể chế đa nguyên, đa đảng, một chính thể với tam quyền phân lập gắn với LLVT trung lập, đứng ngoài chính trị”; “LLVT chỉ trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào”; “LLVT là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc… không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào”,… nhằm phủ nhận nội dung này.

Phải khẳng định rằng, việc bổ sung những điểm mới này ở Điều 65 Hiến pháp năm 2013 là hoàn toàn cần thiết và đúng đắn dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc: Trước hết, chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định bản chất chính trị, xã hội của LLVT được quyết định bởi LLVT đó do giai cấp nào tổ chức ra, nằm trong tay ai và phục vụ trước hết cho lợi ích của giai cấp nào trong xã hội. Như vậy, trong xã hội có giai cấp, LLVT chưa bao giờ và không bao giờ đứng ngoài đời sống chính trị của xã hội. V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản...”.

Thứ hai, thực tiễn lịch sử thế giới cho thấy rõ, không có LLVT trung lập, đứng ngoài chính trị. Những LLVT đầu tiên xuất hiện trong xã hội chiếm hữu nô lệ ở Hy Lạp, La Mã cổ đại... đã luôn đóng vai trò là công cụ bạo lực hữu hiệu giúp giai cấp chủ nô hiện thực hóa mọi mục đích chính trị. Trải qua thời kỳ trung đại, cận đại và hiện đại, vấn đề này vẫn là một quy luật. Đó là, không có quốc gia nào không do một giai cấp tổ chức ra, không do một đảng phái chính trị lãnh đạo; không có LLVT, quân đội nào lại không gắn với chính đảng cầm quyền. Chính đảng lãnh đạo LLVT, quân đội là biểu hiện tập trung cao nhất, đại diện cho lợi ích giai cấp cầm quyền - cũng là lực lượng chính trị đã tổ chức ra LLVT, quân đội. Dù có thừa nhận hay không thì LLVT, quân đội vẫn chịu sự chi phối bởi quan điểm, đường lối chính trị của giai cấp, nhà nước đã tổ chức ra nó.

Thứ ba, thực tiễn ra đời, trưởng thành và phát triển của LLVT nước ta đã khẳng định LLVT mang bản chất giai cấp công nhân, luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước. LLVT nhân dân Việt Nam bao gồm cả Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ ra đời từ các phong trào đấu tranh của nhân dân, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, LLVT luôn chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT nhân dân Việt Nam đã khẳng định một quy luật: sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản, quyết định sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của LLVT. Đồng thời, thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng cho thấy, trong mọi hoàn cảnh lịch sử, LLVT không chỉ trung thành với Tổ quốc, nhân dân mà còn luôn trung thành với Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Gần đây, để cổ xúy quan điểm phản động nêu trên, một số người đã viện dẫn rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ đề cập LLVT trung với nước, mà không đề cập trung với Đảng. Và họ đã viện cớ rằng: Trong lễ khai giảng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, ngày 26-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng lá cờ “Trung với nước, hiếu với dân” cho học viên nhà trường. Đây là sự trích dẫn cắt xén, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi sự thật không phải như vậy. Ngay từ khi tổ chức ra LLVT công nông, chuẩn bị lực lượng cho tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nhân tố chính trị trong xây dựng LLVT. Theo Người, “công an nhân dân vũ trang, hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế”, “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”... Còn ở vào thời điểm lịch sử tháng 5-1946, thực hiện sách lược hòa hoãn với kẻ thù, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán, song trên thực tế Đảng đi vào hoạt động bí mật. Do vậy, vào thời điểm nhạy cảm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh không thể công khai đưa ra quan điểm LLVT trung với Đảng. Vì sau đó, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Người đã dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Vì vậy, khẳng định LLVT trung thành với Đảng và Nhà nước, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn cần thiết và đúng đắn dựa trên những cơ sở vững chắc cả về lý luận và thực tiễn. Việc bổ sung điểm mới ở Điều 65 góp phần làm cho bản Hiến pháp năm 2013 có sức sống mới, phản ánh đúng tình hình thực tiễn. Từ bài học sâu sắc về vấn đề “LLVT trung lập, đứng ngoài chính trị” ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trong thời kỳ khủng hoảng trước đây cho thấy rằng, đồng tình với quan điểm “LLVT trung lập, đứng ngoài chính trị” cũng có nghĩa là phủ nhận tính giai cấp của LLVT, bất luận như thế nào cũng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Bài học về sự tan rã và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Những ý kiến, quan điểm đi ngược lại Điều 65 trong Hiến pháp năm 2013 nhằm cổ xúy cho luận điệu “LLVT trung lập, đứng ngoài chính trị” chỉ là sự biến tướng của âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm “phi chính trị hóa” LLVT, xóa nhòa bản chất giai cấp của LLVT, tiến tới làm biến chất LLVT nước ta. Và trên cơ sở đó, các thế lực xấu hướng tới mục tiêu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với LLVT, Nhà nước và xã hội nhằm thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Văn Hiệu (Bộ CHQS tỉnh)

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này