UBND tỉnh trả lời kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố

03:50 PM - 16/05/2019

BPO - Thực hiện Công văn số 2692-CV/TU của Tỉnh ủy về việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tại Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy tháng 2-2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng vừa ký ban hành Văn bản số 1151/UBND-TH về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố.

Về kiến nghị của huyện Đồng Phú:

Cho gia hạn thời gian của Quyết định số 887/QĐ-ƯBND ngày 23-4-2018, của UBND tỉnh đến khi kết thúc dự án (đối với cả phần diện tích 65m và quy hoạch 5 khu dân cư tập trung của dự án).

Trả lời: Đối với giá bồi thường đất của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 23-4-2018 thi có hiệu lực lâu dài và được áp dụng cho đến khi kết thúc dự án. Điều này để đảm bảo tính nhất quán về chính sách trong một dự án, tránh khiếu nại, khiếu kiện. Việc điều chỉnh giá bồi thường đất chỉ thực hiện trong trường hợp khu vực thu hồi đất có biến động về giá đất lớn (tăng hoặc giảm quá 20% từ 180 ngày trở lên) và có khiếu nại, khiếu kiện của người dân vê giá đât. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Đồng Phú chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 23-4-2018 của UBND tỉnh để làm cơ sở áp giá bồi thường cho dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương.

Cho áp dụng chính sách bồi thường đất ở bằng diện tích đất đã xây dựng nhà ở của một số hộ dân trong khu dân cư tập trung đối với những hộ có nhà ở duy nhất và có hộ khẩu tại địa phương; phần diện tích còn lại nằm trong hạn mức đất ở được hỗ trợ bằng 50% đơn giá đất ở trong khu vực theo quy định tại Quyết định số 18/2018/QĐ-ƯBND ngày 30-3-2018 của UBND tỉnh.

Trả lời: Việc xét bồi thường đất ở đối với trường hợp đất chưa có giấy CNQSD đất, UBND huyện Đồng Phú căn cứ các quy định tại Luật Đất đai và Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Việc hỗ trợ đất nông nghiệp theo chính sách hỗ trợ 50% giá đất, UBND huyện Đồng Phú phải xét đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30-3-2018 của UBND tỉnh.

Đối với những trường hợp thu hồi đất thực hiện quy hoạch 5 khu dân cư tập trung của dự án: Cho áp dụng chính sách tái định cư theo diện tích thu hồi có chiều dài mặt đường Đồng Phú - Bình Dương là 50m thì được bố trí 1 lô tái định cư với kích thước: 10m x 30m = 300m2 và đơn giá đất thu tiền sử dụng đất bằng đơn giá bồi thường tại thời điểm bị thu hồi đất.

Trả lời: Việc bố trí đất tái định cư thuộc quy hoạch 5 khu dân cư tập trung của dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương, UBND tỉnh đã thuận chủ trương cho UBND huyện Đồng Phú bố trí lô tái định cư đối với phần giải tỏa phạm vi 70m ngoài dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương tại Thông báo số 07/TB-UBND ngày 10-1-2018. Riêng về giá thu tiền đất tái định cư, UBND huyện Đồng Phú thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới: Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư 7 tuyến đường điện thuộc các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, với tổng mức đầu tư 16,650 tỷ đồng.

Trả lời: Các tuyến đường điện trên đã được đưa vào tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ vốn và sẽ được triển khai thi công trong năm 2019 khi Trung ương giao vốn chính thức (dự kiến trong tháng 5-2019).

Về kiến nghị của huyện Hớn Quản:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm có văn bản đề xuất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long cho thanh lý cao su khu đất 7,07 ha tại xã Đồng Nơ, để huyện triển khai một số dự án, công trình phúc lợi, trong đó có dự án xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn và về đích nông thôn mới 2019 (hiện khu đất đã được UBND tỉnh giao về địa phương quản lý).

Trả lời: UBND tỉnh đã có Công văn số 818/UBND-KT ngày 3-4-2019 thống nhất kế hoạch thực hiện thanh lý cao su trong năm 2019 trên đất do tập đoàn giao về cho tỉnh theo Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất tại Tờ trình số 24/TTr-BQL ngày 20-3-2019. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương làm việc với tập đoàn, các công ty cao su để sớm thực hiện việc thanh lý cao su bàn giao mặt bằng cho các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó có khu đất giao UBND huyện Hớn Quản xây dựng công trình phúc lợi với diện tích 7,07 ha tại xã Đồng Nơ nêu trên.

Đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa các dự án xây dựng: Trường Mầm non Trà Thanh, xã Thanh An; trường Mầm non Tân Quan, xã Tân Quan; trường Tiểu học Tân Hưng B, xã Tân Hưng; trường Tiểu học phước An B, xã Phước An; mở rộng trường THCS Phước An, xã Phước An vào danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất để huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định (khu đất dự kiến 6,6 ha thu hồi của Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long).

Trả lời: Danh mục các dự án cần thu hồi đất phải thông qua HĐND tỉnh. Do đó đề nghị UBND huyện Hớn Quản tổng hợp các danh mục cần thu hồi đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 556/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20-3-2019 để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019.

Hiện lượng nước thoát trên mặt tuyến QL13 (đoạn qua TTHC huyện) thường xuyên tràn ngang đường, đổ vào nhà dân gây ngập úng. Đề nghị UBND tỉnh thuận chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước mặt đường tuyến QL13.

Trả lời: UBND tỉnh đã có Công văn số 804/UBND-KT ngày 3-4-2019 chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc trên tuyến tại các đoạn thường xuyên bị ngập úng, đường đó có địa bàn huyện Hớn Quản, cụ thể: KCN Tân Khai (khu vực Công ty KUMO), Trung tâm Hành chính huyện Hớn Quản, khu vực từ ao cá Bác Hồ đến ngã ba Xa Cát.

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ sớm có hướng dẫn và hoàn tất việc chuyển giao các trường THPT về huyện quản lý để UBND huyện tiến hành giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Huyện ủy Hớn Quản.

Trả lời: Ngày 20-3-2019, Thường trực Tỉnh ủy đã có Thông báo Kết luận số 2311-TB/TU thống nhất chưa thực hiện chủ trương chuyển trường THPT ở các địa phương về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và chủ trương chuyên chức năng giáo dục thường xuyên vê các trường THPT cấp huyện. Đề nghị UBND huyện Hớn Quản thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Về kiến nghị của Thành ủy Đồng Xoài:

Xin chủ trương cho bổ sung, huy động một số nguồn vốn khác kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh 30 tỷ đồng trong năm 2019 để đầu tư xây dựng khoảng 60km đường giao thông nông thôn (theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy).

Trả lời: Trong các năm qua, nguồn tăng thu tiền sử dụng đất chủ yếu tập trung ở khối huyện, thị, thành phố, nguồn vốn ngân sách tỉnh còn khó khăn. Do vậy, đề nghị thành phố Đồng Xoài xem xét cân đối từ nguồn tăng thu 43 tỷ 345 triệu đồng năm 2018 của thành phổ chưa phân bổ, kết hợp với 30 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn.

Về kiến nghị của huyện Phú Riềng:

Đối với hai cụm công nghiệp được tỉnh quy hoạch đến năm 2020, đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan rà soát điều chỉnh lại hai cụm công nghiệp trên để phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp.

Trả lời: Tại Quyết định số 420/ỌĐ-ƯBND ngày 2-3-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn huyện Phú Riềng quy hoạch cụm công nghiệp Phú Riềng 50 ha và cụm công nghiệp Bù Nho 50 ha.

Trong quá trình điều chỉnh quy quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, đơn vị tham mưu điều chỉnh quy hoạch (Sở Công Thương) có nhiều văn bản đề nghị UBND huyện Phú Riềng phối hợp thực hiện công tác quy hoạch nhưng không nhận được sự phản hồi, không trình phương án quy hoạch. Do vậy, để tránh việc bồ sung cụm công nghiệp khi huyện có nhu cầu, tỉnh đã trình Bộ Công Thương xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch và được bộ chấp thuận.

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương đang phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nhiệm vụ nhằm hình thành quỹ đất sạch tại các cụm công nghiệp đã quy hoạch để kêu gọi xúc tiến đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Việc quy hoạch vị trí cụ thể của cụm công nghiệp Phú Riềng và cụm công nghiệp Bù Nho thì UBND huyện Phú Riềng sẽ xem xét chọn vị trí phù hợp khi có nhà đâu tư.   

Về kiến nghị của Thị ủy Phước Long:

Về xử lý rác thải: đề nghị tỉnh quy hoạch xử lý bãi xử lý rác thải tập trung theo khu vực để đảm bảo phát huy hiệu quả dự án.

Trả lời: Dự án nhà máy xử lý rác Phước Long đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (đã được tổ chức họp thẩm định). Đến nay UBND thị xã Phước Long đã hoàn chỉnh dự án theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và Sở Tài nguyên và Môi trường đang kiểm tra để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ đã có quyết định giải quyết khiếu nại của 3 hộ dân khiếu nại kéo dài trên địa bàn thị xã, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo thực hiện.

Trả lời: Đất các hộ dân khiếu nại có nguồn gốc là đất Sân bay Phước Bình là sân bay quân sự của chế độ cũ. Ngày 15-5-1987, UBND huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé đã ban hành Quyết định ngăn chặn số 286/QĐ-UB V/v đình chỉ trồng cây công nghiệp dài ngày, làm nhà trên vùng quy hoạch công nghiệp, thuộc khu vực Sân bay Phước Bình. Đến năm 1993, UBND tỉnh Sông Bé đã giao và cấp giấy CNQSD đất Sân bay Phước Bình cho Quân khu 7 quản lý tại Quyết định số 11/QĐ-UB ngày 6-1-1993 và giấy CNQSD đất số 09/93/GCN-SB với diện tích 105,2 ha đất sân bay với hiện trạng đất quân sự đã quản lý sử dụng. Các hộ khiếu nại đòi đền bù về đất là không đúng quy định. Các hộ khiếu nại đã được UBND thị xã Phước Long giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh Bình Phước giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) và Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát lại.

Đối với hộ ông Trần Văn Chương và bà Nguyễn Thị Tân: Hiện nay Đoàn kiểm tra 494/QĐ-TTCP ngày 7-6-2018 của Thanh tra Chính phủ chưa có kết luận. Vì vậy, phải chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đối với hộ Phạm Thị Phúng, giao UBND thị xã Phước Long xây dựng phương án hỗ trợ cho gia đình bà Phúng (tránh khiếu kiện kéo theo) báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời gặp gỡ bà Phúng vận động chấp hành các quy định.

Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo các ngành có hướng dẫn để chuyển chức năng Trung tâm Giáo dục thường xuyên về các đơn vị sự nghiệp khác hoặc trường cấp 3 để thị xã thực hiện giải thể trung tâm theo đề án.

Trả lời: Ngày 25-3-2019, Thường trực Tỉnh ủy đã có Thông báo Kết luận số 2318-TB/TƯ thống nhất chưa thực hiện chủ trương chuyển trường THPT ở các địa phương về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và chủ trương chuyển chức năng giáo dục thường xuyên về các trường THPT cấp huyện. Đề nghị UBND thị xã Phước Long thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

(Còn nữa)

TS ( tổng hợp)

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này