Rào cản trong xây dựng nông thôn mới

04:07 PM - 20/08/2019

Tiêu chí quy hoạch xây dựng

BPO - Hiện nay, 100% xã đã ban hành quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quyết định ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt. Kết quả có 90/90 xã đạt nhóm tiêu chí quy hoạch. Đối với xã về đích năm 2019 hiện đang điều chỉnh đề án cho phù hợp. Khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện nội dung này là do địa bàn rộng, công tác cắm mốc đòi hỏi kinh phí lớn. Đối với công tác phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Các huyện, thị đều tiếp tục cân đối nguồn lực cho các xã đã về đích từ năm 2018 trở về trước nhằm đảm bảo không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới và tạo đà cho các xã về đích năm 2019-2020. Về cơ chế đặc thù: hiện nay các địa phương đều đang nhận xi măng tỉnh bảo lãnh năm 2018, đến nay đã phân bổ 53.604,7 tấn cho 11 huyện, thị xã, thành phố. Đối với các hạng mục trường học, nhà văn hóa, đường láng nhựa… hiện đang điều chỉnh do giá cát tăng.

Tiêu chí về giao thông:

Về kết quả thực hiện mục tiêu 1.000km GTNT theo cơ chế đặc thù (bê tông xi măng), hiện tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 488/1.000km đường GTNT theo cơ chế đặc thù, đã thực hiện được 182,235km; số km còn lại tiếp tục cân đối phân bổ vốn 6 tháng cuối năm 2019 để triển khai. Toàn tỉnh, số km đường được nâng cấp, sửa chữa, làm mới 272,231km, trong đó: Láng nhựa: 210,994km; Cấp phối, sỏi đỏ 61,2km; Sân bê tông 12.872m2. Khó khăn, tồn tại trong thực hiện tiêu chí này là trong năm, giá cả vật liệu xây dựng tăng, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực như tiêu, cao su, điều xuống thấp ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; đồng thời, một số xã có địa bàn rộng, dân cư tập trung thưa thớt và có đông đồng bào dân tộc nên việc huy động gặp nhiều trở ngại.

Đường giao thông nông thôn đang là một trong những tiêu chí còn gặp nhiều khó khăn - Ảnh: N. Diệp

Tiêu chí thủy lợi

Toàn tỉnh có 89/90 xã đạt tiêu chí thủy lợi và đây là một trong những tiêu chí đạt cao của tỉnh. Một số huyện, thị xã có hệ thống kênh mương hiện hữu chủ yếu do nhân dân tự làm, mỗi năm đều tiến hành nạo vét để sử dụng tưới tiêu. Bên cạnh đó, công tác thủy lợi được tập trung thực hiện, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước tưới cho cây trồng; triển khai công tác phòng chống bão lụt kịp thời; tăng cường thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện đưa tỷ lệ dân số sử dụng nước sinh hoạt đạt 96,4%. Thực hiện nhiều mô hình về tưới tiết kiệm nước, bộ chỉ số về nước hợp vệ sinh... Đối với 13 xã về đích năm 2019, hiện đã có 13/13 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi. Khó khăn, tồn tại lớn nhất trong việc thực hiện tiêu chí này là do kinh phí hạn chế nên triển khai các mô hình về tưới tiết kiệm nước chưa nhiều.

Tiêu chí về điện:

Hiện toàn tỉnh đã có 78/90 xã đạt là tiêu chí này. Hiện nay, 100% kinh phí thực hiện công tác này là từ nguồn vốn xã hội hóa và tất cả các huyện, thị xã đều thực hiện xã hội hóa. Điển hình nhất là Bù Đăng, Hớn Quản, Đồng Xoài, Phước Long… và cùng với việc thực hiện đường BTXM đã tạo nên diện mạo nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống. Đối với 13 xã về đích năm 2019, hiện có 10/13 xã đạt tiêu chí này. Khó khăn, tồn tại là số hộ dân ở phân tán nên việc đầu tư rất tốn kém.

Tiêu chí trường học

Hiện toàn tỉnh có 37/90 xã đạt tiêu chí trường học và đây là tiêu chí đạt thấp nhất. Tiêu chí này chủ yếu thực hiện được từ ngân sách nhà nước. Để đạt tiêu chí này các huyện, thị xã đều phải ưu tiên phần lớn nguồn vốn để đầu tư đạt chuẩn. Trong khi đó, nguồn vốn giao ít, chậm và phải thực hiện đúng trình tự cơ bản. Đối với 13 xã về đích năm 2019, đến nay mới có 1/13 xã đạt tiêu chí trường học. Hiện các xã đang tích cực triển khai xây dựng phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành tiêu chí này. Khó khăn, tồn tại ở tiêu chí này là do mặt bằng hki thực hiện tiêu chí thấp, cần nhiều nguồn lực mới đạt và một số trường không thể mở rộng diện tích.

Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa:

Hiện toàn tỉnh có 57/90 xã đạt tiêu chí văn hóa. Đối với 13 xã về đích năm 2019, mới chỉ có 7/13 xã đạt tiêu chí này. Hầu hết xã nào cũng phải đầu tư vào các hạng mục thiết chế văn hóa. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa như quét vôi, sơn, làm tường rào, sân, trang thiết bị bàn ghế, làm lại hệ thống điện, sửa chữa mái tôn cho các nhà văn hóa (hội trường) đã xuống cấp thôn. Khó khăn đối với tiêu chí này là nguồn vốn hỗ trợ ít, chậm, khả năng đối ứng của người dân có hạn. Các cơ sở văn hóa thể thao ngoài công lập chưa nhiều. Cơ sở vật chất còn đơn sơ, nghèo nàn nhất là vùng sâu, vùng xa. Đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên văn hóa thể thao ngoài công lập còn yếu, thiếu, nên chất lượng hoạt động chưa cao.

Tiêu chí cở sở hạ tầng thương mại nông thôn:

Hiện toàn tỉnh có 78/90 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Từ năm 2017, tiêu chí này điều chỉnh linh động và mở rộng về khái niệm nên các xã dễ đạt. Đối với 13 xã về đích năm 2019, hiện có 10/13 xã đã hoàn thành chỉ tiêu. Dự kiến đến cuối năm 03 còn lại sẽ hoàn thành tiêu chí này. Khó khăn ở tiêu chí này là rất khó khi vận hành giữa chợ cũ và chợ mới, giữa chợ quy hoạch và chợ tự phát và ở các xã vùng sâu, vùng xa rất khó xã hội hóa tiêu chí này.

Tiêu chí thông tin và truyền thông:

Hiện toàn tình có 90/90 xã hoàn thành tiêu chí này, đạt tỷ lệ 100% và đây là tiêu chí đạt cao nhất. Ở tiêu chí này có một số nội dung được thực hiện xã hội hóa tốt (bưu chính, viễn thông, internet..). Khó khăn, tồn tại là trong quy định mới có một số chỉ tiêu buộc phải có, trong khi đó do điều kiện lịch sử hoặc điều kiện nguồn lực nên chưa thể đạt tuyệt đối 100% (điểm mưu chính nhà nước, chuẩn của hệ thống đài truyền thanh và loa đến các thôn, máy tính và phần mềm).

Tiêu chí nhà ở dân cư:

Hiện cả tỉnh có 63/90 xã đạt tiêu chí này. Trong 6 tháng đầu năm 2019 các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tiếp tục vận động xây dựng mới cho các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Đối với 13 xã về đích năm 2019, thì 13/13 xã đã hoàn thành tiêu chí này. Khó khăn, tồn tại là số hộ ở nhà chưa đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng vẫn còn lớn, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo.

Tiêu chí thu nhập

Toàn tỉnh có 63/90 xã đạt tiêu chí thu nhập. Trước diễn biến của thời tiết, dịch bệnh tả lợn châu Phi bùng phát, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra các giải pháp thực hiện nhằm khắc phục được những khó khăn trong tổ chức sản xuất nông nghiệp. Từ đó góp phần vào việc thực hiện tiêu chí thu nhập. Đối với 13 xã về đích năm 2019, hiện có 12/13 xã đã hoàn thành tiêu chí này. Khó khăn hiện nay là giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như cao su, điều, tiêu tiếp tục giảm, khả năng phục hồi chậm; dịch bệnh trên chăn nuôi đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân. 

Tiêu chí hộ nghèo

Toàn tỉnh có 71/90 xã đạt tiêu chí hộ nghèo. Hiện nay các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2019 sẽ giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS. Riêng 13 xã về đích năm 2019, hiện có 12/13 xã đạt tiêu chí hộ nghèo. Dự kiến đến tháng 10/2019 sẽ có 13/13 xã đạt tiêu chí này. Khó khăn, tồn tại là tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 3,55% tỉ lệ hộ nghèo, ước hết năm 2019 sẽ giảm 0,5% tỉ lệ hộ nghèo. Trong đó mục tiêu đề ra giảm 1.000 hộ nghèo DTTS, vì vậy cần rất nhiều nguồn lực thì mới thực hiện được.

Tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên:

Toàn tỉnh có 89/90 xã đạt tiêu chí này. Riêng 13 xã về đích 2019 đã có 13/13 xã đạt. Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 11.200 lao động, tư vấn giới thiệu nghề và việc làm cho 4.084 lao động. Ngoài ra, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hay tái cơ cấu ngành nông nghiệp mạnh đã làm tăng người có việc làm. Toàn tỉnh hiện có 76/90 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất. Với 13/13 xã về đích 2019, hiện đều có HTX kiểu mới và người dân dần dần hiểu được tầm quan trọng của liên kết sản xuất. Khó khăn là theo quy định mới thì tiêu chí này rất khó đạt (có HTX kiểu mới, có liên kết sản xuất). Bên cạnh đó, việc duy trì, nâng chất hoạt động của các HTX mới được thành lập gặp nhiều khó khăn.

Tiêu chí giáo dục và đào tạo:

Toàn tỉnh có 85/90 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo. Hiện 100% xã, phường, thị trấn đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phố cập trung học cơ sở. Đối với 13 xã về đích 2019, hiện có 13/13 xã đã đạt tiêu chí này.

Tiêu chí y tế:

Toàn tỉnh có 81/90 xã đạt tiêu chí y tế. Đặc biệt, chất lượng hệ thống y tế được nâng cao, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Khó khăn, tồn tại là quy định về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm cao và tăng theo từng năm nên các xã rất khó đạt chỉ tiêu mua bảo hiểm y tế. Đồng thời, chất lượng phục vụ, công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả nên người dân còn đắn đo khi mua thẻ bảo hiểm y tế. Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị lớn trong khi nguồn lực của tỉnh còn thiếu.

Tiêu chí văn hóa

Toàn tỉnh có 77/90 xã đạt tiêu chí văn hóa. Công tác xây dựng gia đình, ấp văn hóa chú trọng thực hiện, các cấp chính quyền hướng nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình, truyền thông, du lịch được các huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. Hàng năm, các xã đều triển khai cho các khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, các hộ dân đăng ký và cam kết thực hiện gia đình văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống như: Lễ hội Chol Chnăm Thmây của dân tộc Khơme, lễ hội phá Bào Vàng của đồng bào dân tộc S’tiêng. Khó khăn, tồn tại trong thực hiện tiêu chí này là nội hàm của tiêu chí rất rộng, phức tạp nên đánh giá đạt rất khó và bền vững.

Tiêu chí môi trường & ATTP

Toàn tỉnh có 68/90 xã đạt chuẩn. Trong quá trình thực hiện tiêu chí này, các xã phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn thực hiện các quy định của Pháp luật về vệ sinh lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh đạt 96,4%. Các nghĩa trang, nghĩa địa được xây dựng đúng theo quy hoạch và tổ chức quản lý hiệu quả. Tồn tại, hạn chế là ý thức của người dân chưa thực sự tốt. Công tác quy hoạch và quỹ đất, hạ tầng cho tiêu chí này còn chưa thỏa đáng. Một số xã tập trung nhiều khu công nghiệp, tình trạng nước thải, rác thải, khí thải của các khu công nghiệp gây ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân sống gần khu công nghiệp.

Tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:

Toàn tỉnh có 84/90 xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Hiện nay, hệ thống chính trị ở các xã được củng cố, kiện toàn; cấp ủy, chính quyền các xã đã tích cực, làm tốt công tác tổ chức và củng cố xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh. Ban quản lý nông thôn mới các xã phối hợp với ban phát triển các ấp lồng ghép các buổi hội nghị ở khu dân cư tuyên truyền các nội dung về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, thương tích trẻ em… Khó khăn, tồn tại là một số xã, trên tỉnh vẫn còn một số cán bộ chưa đạt chuẩn về bằng cấp chuyên môn hiện đã được cử đi đào tạo hoặc tự đi đào tạo để đạt tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn. Tiêu chí này có chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật, bình đẳng giới mới đưa vào và triển khai muộn nên các địa phương còn gặp khó khăn trong việc đánh giá.

Tiêu chí quốc phòng và an ninh:

Toàn tỉnh có 83/92 xã đạt tiêu chí này. Hầu hết các xã thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng ở địa phương. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao chất lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn. Nắm chắc diễn biến tình hình ở từng địa bàn để chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Đặc biệt là chất lượng dịch vụ hành chính công được nâng cao. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ tại nơi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến liên hệ công tác. Khó khăn là một số xã, thị trấn trên tỉnh vẫn còn một số cán bộ chưa đạt chuẩn về bằng cấp chuyên môn hiện đã được cử đi đào tạo hoặc tự đi đào tạo để đạt tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn. 90/90 xã chưa bố trí cán bộ chuyên trách cấp xã gây khó khăn trong việc xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình. Địa bàn các xã tập trung khu công nghiệp nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự, khó khăn cho việc duy trì bền vững tiêu chí an ninh trật tự.

Văn phòng Điều phối tỉnh

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này