Thông tấn xã Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động của OANA

08:47 AM - 11/04/2019

BPO - Thông tấn xã Việt Nam là một thành viên tích cực, nhiều năm được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành của OANA và đã 3 lần đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu TTXVN dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)Đoàn đại biểu TTXVN dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18-6-1989. (Ảnh: Minh Điền-TTXVN)

 Ngày 17/6/1989, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch HÐBT Ðỗ Mười tiếp Đoàn đại biểu Hãng thông tấn Pakistan (APP) dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN) Ngày 17-6-1989, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch HÐBT Ðỗ Mười tiếp Đoàn đại biểu Hãng thông tấn Pakistan (APP) dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18-6-1989. (Ảnh: Xuân Tuân-TTXVN)

 Ngày 17/6/1989, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch HÐBT Ðỗ Mười tiếp Đoàn đại biểu Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN) Ngày 17-6-1989, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch HÐBT Ðỗ Mười tiếp Đoàn đại biểu Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18-6-1989. (Ảnh: Xuân Tuân-TTXVN)

 Ðoàn đại biểu TTXVN dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN) Ðoàn đại biểu TTXVN dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18-6-1989. (Ảnh: Kim Hùng-TTXVN)

 Tổng Giám đốc TTXVN Ðào Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN) Tổng Giám đốc TTXVN Ðào Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18-6-1989. (Ảnh: Kim Hùng-TTXVN)

 Ông Handjojo Nitimihardjo, Chủ tịch OANA phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN) Ông Handjojo Nitimihardjo, Chủ tịch OANA phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18-6-1989. (Ảnh: Kim Hùng-TTXVN)

 Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN) Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18-6-1989. (Ảnh: Kim Hùng-TTXVN)

 Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chụp ảnh chung với các đại biểu dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên kỹ thuật và biên tập OANA, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội ngày 3/10/2005 với chủ đề ''Nâng cao tính năng động và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa''. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chụp ảnh chung với các đại biểu dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên kỹ thuật và biên tập OANA, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội ngày 3-10-2005 với chủ đề ''Nâng cao tính năng động và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa''. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

 Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên kỹ thuật và biên tập OANA với chủ đề ''Nâng cao tính năng động và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa'', ngày 3/10/2005, tại Hà Nội. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN) Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên kỹ thuật và biên tập OANA với chủ đề ''Nâng cao tính năng động và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa'', ngày 3-10-2005, tại Hà Nội. (Ảnh: Tùng Lâm-TTXVN)

 Chủ tịch OANA Syed Jamil Jaafar phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên kỹ thuật và biên tập OANA, ngày 3/10/2005 tại Hà Nội với chủ đề ''Nâng cao tính năng động và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa,'' do TTXVN tổ chức. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN) Chủ tịch OANA Syed Jamil Jaafar phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên kỹ thuật và biên tập OANA, ngày 3-10-2005 tại Hà Nội với chủ đề ''Nâng cao tính năng động và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa,'' do TTXVN tổ chức. (Ảnh: Tùng Lâm-TTXVN)

 Ngày 3/10/2005, tại Hà Nội, TTXVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên kỹ thuật và biên tập OANA với chủ đề ''Nâng cao tính năng động và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.''(Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN) Ngày 3-10-2005, tại Hà Nội, TTXVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 27 và Hội nghị lần thứ 21 nhóm chuyên viên kỹ thuật và biên tập OANA với chủ đề ''Nâng cao tính năng động và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.''(Ảnh: Tùng Lâm-TTXVN)

 Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm (giữa) và Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị (thứ hai từ phải sang) tham gia Đoàn Chủ tịch tại phiên khai mạc hội nghị, sáng 26/10/1999. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN) Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm (giữa) và Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị (thứ hai từ phải sang) tham gia Đoàn Chủ tịch tại phiên khai mạc hội nghị, sáng 26-10-1999. (Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN)

 Chủ tịch OANA kiêm Chủ tịch Hãng thông tấn Hồi giáo Iran (IRNA) Fereydoun Verdinejad đọc diễn văn chào mừng tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành OANA và Hội nghị lần thứ 14 nhóm chuyên viên kỹ thuật OANA, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 26-27/10/1999. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN) Chủ tịch OANA kiêm Chủ tịch Hãng thông tấn Hồi giáo Iran (IRNA) Fereydoun Verdinejad đọc diễn văn chào mừng tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành OANA và Hội nghị lần thứ 14 nhóm chuyên viên kỹ thuật OANA, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 26-27-10-1999. (Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN)

 Chủ tịch OANA kiêm Chủ tịch Hãng thông tấn Hồi giáo Iran (IRNA) Fereydoun Verdinejad đọc diễn văn chào mừng tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành OANA và Hội nghị lần thứ 14 nhóm chuyên viên kỹ thuật OANA, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 26-27/10/1999. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN) Chủ tịch OANA kiêm Chủ tịch Hãng thông tấn Hồi giáo Iran (IRNA) Fereydoun Verdinejad đọc diễn văn chào mừng tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành OANA và Hội nghị lần thứ 14 nhóm chuyên viên kỹ thuật OANA, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 26-27-10-1999. (Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN)

 Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị và các đại biểu của 9 hãng thông tấn thành viên dự Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành OANA và Hội nghị lần thứ 14 nhóm chuyên viên kỹ thuật OANA chụp ảnh chung. Hội nghị do TTXVN tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 26-27/10/1999. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN) Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị và các đại biểu của 9 hãng thông tấn thành viên dự Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành OANA và Hội nghị lần thứ 14 nhóm chuyên viên kỹ thuật OANA chụp ảnh chung. Hội nghị do TTXVN tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 26-27-10-1999. (Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN)

 Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị và các đại biểu của 9 hãng thông tấn thành viên dự Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành OANA và Hội nghị lần thứ 14 nhóm chuyên viên kỹ thuật OANA chụp ảnh chung. Hội nghị do TTXVN tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 26-27/10/1999. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN) Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị và các đại biểu của 9 hãng thông tấn thành viên dự Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành OANA và Hội nghị lần thứ 14 nhóm chuyên viên kỹ thuật OANA chụp ảnh chung. Hội nghị do TTXVN tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 26-27-10-1999. (Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN)

Nguồn TTXVN

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này