Chủ động phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay

10:14 AM - 24/04/2012

Trong những năm gần đây, khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhắc nhiều trong các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đó là sự cảnh báo về một trong những nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. Có thể nói, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề hệ trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tập trung phòng ngừa, ngăn chặn bằng nhiều biện pháp có tính đột phá, quyết liệt, nhằm loại bỏ những biểu hiện nguy hiểm này.

Khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự thay đổi ngay từ bên trong nội bộ, sự thay đổi theo chiều hướng xấu, tiêu cực và sẽ tạo ra sự suy thoái, xuống cấp ngay trong nội bộ của Đảng và từng cán bộ, đảng viên, dẫn đến sự thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa về bản chất thể chế chính trị XHCN. Bài học về sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu trong những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 (thế kỷ XX) vẫn còn nguyên giá trị.

Nhận rõ tính chất nguy hiểm của nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nên Đảng ta đã cảnh báo về tình trạng này. Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”... Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục nhấn mạnh: “Các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng”.

Như vậy, những dấu hiệu của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên đã xuất hiện. Có thể xem đây là “nguy cơ của tất cả những nguy cơ” trong quá trình đi lên CNXH ở nước ta. Đặc biệt, trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Bên cạnh nhiều thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực thì chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch đang tăng cường chống phá Việt Nam trên tất cả các mặt, nhất là âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; ngăn cản con đường đi lên CNXH của nước ta. Trong đó, chúng tập trung tấn công làm suy yếu nội bộ, thực chất là tác động chuyển hóa chính trị và thúc đẩy các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mặt trái của nền kinh tế thị trường chính là nguyên nhân cộng hưởng trực tiếp làm gia tăng nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều này được minh chứng khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những hành vi vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hạn chế về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức; lối sống thiếu lành mạnh. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn chưa được đẩy lùi. Các biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ xuất hiện ở không ít tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Nguy hiểm hơn, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, không tin vào sự lãnh đạo của Đảng... Một số cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa “phản biện”, “góp ý” để bày tỏ quan điểm chính trị tự do dân chủ theo kiểu phương Tây. Trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên có không ít bạn trẻ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về đạo đức, lối sống, bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động tham gia các hành vi vi phạm pháp luật...

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất, qua đó dần loại bỏ nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia. Trong đó, mỗi tổ chức Đảng phải được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tránh để xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng tạo cớ kích động. Chăm lo giải quyết có hiệu quả những khó khăn, bức xúc về đời sống, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân như: đất đai, việc làm, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội...

Chính Trực

Hay!! 0
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này