Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam

01:27 PM - 09/05/2019

BPO - Việt Nam đã hai lần đăng cai thành công Đại lễ Vesak LHQ vào các năm 2008 tại Hà Nội và 2014 tại Ninh Bình, và sắp tới đây là lần thứ ba, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam.

 Lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, do Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN) Lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, do Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

 Lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, do Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)  Các đại biểu quốc tế dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 hành hương về đất Phật Yên Tử (Quảng Ninh). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Các đại biểu quốc tế dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 hành hương về đất Phật Yên Tử (Quảng Ninh). (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

 Các đại biểu quốc tế dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 hành hương về đất Phật Yên Tử (Quảng Ninh). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)  Các đại biểu dự Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)  Các đại biểu dự Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

 Các đại biểu dự Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)  Buổi thuyết trình: Vai trò Phật giáo trong việc ngăn ngừa chiến tranh của đoàn Tăng Thân Làng Mai, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, do Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN) Buổi thuyết trình: Vai trò Phật giáo trong việc ngăn ngừa chiến tranh của đoàn Tăng Thân Làng Mai, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, do Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

 Buổi thuyết trình: Vai trò Phật giáo trong việc ngăn ngừa chiến tranh của đoàn Tăng Thân Làng Mai, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, do Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc năm 2008, ngày 14/5/2008, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN) Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc năm 2008, ngày 14-5-2008, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc năm 2008, ngày 14/5/2008, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)  Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình của các tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, ngày 16/5/2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình của các tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, ngày 16-5-2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

 Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình của các tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, ngày 16/5/2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)  Các phật tử Hàn Quốc tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Các phật tử Hàn Quốc tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

 Các phật tử Hàn Quốc tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)  Lễ thắp nến cầu nguyện cho hoà bình thế giới trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 do Việt Nam đăng cai tổ chức, tối 16/5/2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN) Lễ thắp nến cầu nguyện cho hoà bình thế giới trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 do Việt Nam đăng cai tổ chức, tối 16-5-2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

 Thả chim cầu nguyện hoà bình tại lễ thượng cờ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, được tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Thả chim cầu nguyện hoà bình tại lễ thượng cờ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, được tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

 Thả chim cầu nguyện hoà bình tại lễ thượng cờ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, được tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)  Các đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, sáng 8/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN) Các đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, sáng 8-5-2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN)

 Các đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, sáng 8/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)  Các tăng ni, phật tử tại cầu nguyện tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 - năm 2014, do Việt Nam tổ chức từ ngày 7-11/5/2014. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN) Các tăng ni, phật tử tại cầu nguyện tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 - năm 2014, do Việt Nam tổ chức từ ngày 7-11-5-2014. (Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN)

 Các tăng ni, phật tử tại cầu nguyện tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 - năm 2014, do Việt Nam tổ chức từ ngày 7-11/5/2014. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)  Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 tham quan danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, sáng 10/5/2014. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN) Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 tham quan danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, sáng 10-5-2014. (Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN)

 Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 tham quan danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, sáng 10/5/2014. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, sáng 8/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, sáng 8-5-2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, sáng 8/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)  Lễ tụng kinh cầu Quốc thái, dân an, hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 9/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Lễ tụng kinh cầu Quốc thái, dân an, hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 9-5-2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN)

 Lễ tụng kinh cầu Quốc thái, dân an, hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 9/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)  Đại lễ tụng kinh và thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 10/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Đại lễ tụng kinh và thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 10-5-2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN)

 Lễ rước và cầu nguyện chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 trên đường phố Hà Nội, tối 12/5/2014. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN) Lễ rước và cầu nguyện chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 trên đường phố Hà Nội, tối 12-5-2014. (Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN)

 Các đại biểu thực hiện nghi thức Tắm phật tại Lễ tụng kinh cầu Quốc thái, dân an, hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 9/5/2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Các đại biểu thực hiện nghi thức Tắm phật tại Lễ tụng kinh cầu Quốc thái, dân an, hòa bình thế giới, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11, tối 9-5-2014, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Nguồn TTXVN

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này