Đồng Phú quyết liệt thực hiện Đề án 999 - Bài cuối

06:44 AM - 21/02/2019

>> Bài 1: Hiệu quả bước đầu đáng khích lệ

BP - Ngày 10-4-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 999-QĐ/TU (gọi là Đề án 999). Đây là cơ sở để Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị theo Đề án 999 của Tỉnh ủy, Đồng Phú đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề án cũng đã phát sinh vướng mắc, bất cập từ cơ chế, cụ thể là những quy định hiện hành không còn phù hợp nhưng chưa được tháo gỡ.

NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ CƠ CHẾ

Lộ trình và những giải pháp phù hợp, nhưng...

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện đề án trong thời gian tới, Huyện ủy Đồng Phú đã xây dựng lộ trình từ nay đến năm 2020, sẽ tiến hành sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị: Hợp nhất Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội; sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh và Truyền hình, Nhà thiếu nhi vào Phòng Văn hóa và Thông tin.

Đối với khối trường học trên địa bàn huyện, theo lộ trình thì đến tháng 7-2019, huyện Đồng Phú sẽ giảm từ 38 trường còn 27 trường (giảm 11 trường so với hiện nay và giảm 14 trường trước khi đề án được ban hành). Đồng thời, huyện sẽ tiến hành nhất thể hóa chức danh theo đề án, đó là: Tiếp tục sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo đối với các cơ quan, đơn vị còn lại trong toàn huyện (đồng loạt thực hiện từ ngày 1-1-2019 và kết thúc trong năm 2020).

Một góc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú hôm nay - Ảnh: S.H

Về tinh giản biên chế, huyện tiếp tục tiến hành tinh giản biên chế các cơ quan khối nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Giảm chỉ tiêu hợp đồng lao động những người thuộc diện quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với khối trường học. Cụ thể, theo lộ trình năm 2019 giảm 92 chỉ tiêu, năm 2020 giảm 78 chỉ tiêu.

Đối với các xã, thị trấn: Huyện sẽ tiến hành nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 2 xã và tiếp tục giảm cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề án, để đến năm 2020, đối với các xã loại I còn lại 18 cán bộ, công chức và 9 người hoạt động không chuyên trách; đối với các xã loại II chỉ còn lại 17 cán bộ, công chức và 8 người hoạt động không chuyên trách. Đối với ấp, khu phố, huyện sẽ tiếp tục thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố.

...Vẫn còn vướng mắc cần sớm được tháo gỡ

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 999 ở Đồng Phú đã và đang là nguồn lực cổ vũ các cơ quan, đơn vị cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện phấn đấu thực hiện thành công đề án. Tuy nhiên, trên lộ trình ấy hiện vướng phải không ít bất cập, rào cản từ cơ chế mà Ban Thường vụ Huyện ủy không đủ thẩm quyền tháo gỡ, đó là:

Ngày 12-7-2018, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14-12-2015 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Tại Điều 2 của nghị quyết này có quy định: “Các chức danh không chuyên trách được bố trí ở thôn, ấp, khu phố không quá 3 người”. Theo đó, 3 người này bao gồm: Bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố và phó ấp, khu phố. Tuy nhiên, trong Đề án 999 của Tỉnh ủy có nêu: “Đến năm 2020 có từ 90% trở lên bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, ấp, khu phố”. Như vậy, khi thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và quy định tại Đề án 999 thì ở các thôn, ấp sẽ thừa một vị trí. Do đó, đề nghị HĐND tỉnh xem xét bổ sung chức danh trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố vào chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố cho phù hợp tình hình thực tế tại các khu dân cư, đồng thời cũng đúng với quy định tại Đề án 999 và nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng người không chuyên trách ở khu phố, thôn, ấp.

Đầu năm học 2018-2019, huyện Đồng Phú sáp nhập Trường tiểu học Thuận Phú I với Trường tiểu học Thuận Phú II thành Trường tiểu học Thuận Phú. Trong ảnh, học sinh Trường tiểu học Thuận Phú trong giờ học - Ảnh: Vũ Thuyên

Thứ hai là hiện nay, cơ quan chuyên môn ở huyện là đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Nếu các cơ quan này chưa chuyển giao về cho huyện quản lý thì việc tiến hành sắp xếp bộ máy, biên chế không thể thực hiện. Cụ thể, Sở GD-ĐT đang quản lý Trường THPT Đồng Phú và Trường THCS&THPT Đồng Tiến. Bên cạnh đó, hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên vẫn do Sở GD-ĐT quản lý nên huyện không thể thực hiện việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của đơn vị này về Trường THPT Đồng Phú, Trường THCS&THPT Đồng Tiến.

Thứ ba, trong Đề án 999 của Tỉnh ủy có quy định: “Giảm 50% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã”. Đồng thời, trong Thông báo số 2173-TB/TU ngày 8-8-2018 của Tỉnh ủy cũng nêu: “Có lộ trình giảm cán bộ, công chức cấp xã phù hợp” và trong Công văn số 2468/UBND-NC ngày 28-8-2018 của UBND tỉnh có nêu: “Đối với cấp xã: Trên cơ sở đề án được Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy phê duyệt, UBND các huyện, thị xã tiến hành sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đảm bảo đến năm 2020, giảm 50% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã (trước mắt, thực hiện giảm 50% số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã)”. Thế nhưng, tại Quyết định số 1116-QĐ/TU ngày 14-8-2018 của Tỉnh ủy về phê duyệt đề án, huyện Đồng Phú lại không có nội dung quy định về việc tinh giản biên chế cán bộ và công chức. Vì thế, để có cơ sở pháp lý và sự thống nhất trong thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú rất mong Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thống nhất. Cụ thể là với Huyện ủy Đồng Phú có tiến hành tinh giản biên chế cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 999 hay không. Nếu vẫn tiếp tục tinh giản theo Đề án 999 thì tỉnh sớm có quyết định về số lượng cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp xã ở từng loại xã (xã loại I, xã loại II).

Thứ tư, trong Đề án 999 của Tỉnh ủy có đề ra chỉ tiêu thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã phải đạt từ 35-40%. Tuy nhiên, đề án lại không quy định chức danh phó bí thư đảng ủy đối với những xã thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Vì vậy, để phù hợp tình hình thực tế ở cơ sở, Tỉnh ủy cần có quy định cụ thể về số lượng phó bí thư đảng ủy xã là 2 người, để bố trí 1 phó bí thư là chủ tịch HĐND, 1 phó bí thư thường trực kiêm nhiệm các chức danh đoàn thể. Có như vậy mới đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị. Đồng thời, việc quy định số lượng phó bí thư đảng ủy cấp xã cũng là gắn với việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

D.V

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này