Đảng là mùa xuân

07:52 AM - 28/01/2017

BP - 2016 - năm Bính Thân đã qua đi, một mùa xuân mới đang về - xuân Đinh Dậu 2017, cũng là mùa xuân thứ 87 Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành, dẫn dắt toàn dân tộc, cùng các tầng lớp nhân dân và các thế hệ người Việt Nam đánh thắng “hai đế quốc to” để giữ vững bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc, mang lại độc lập cho dân tộc, cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên Co.op Mart Bình Dương dâng hương tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam bộ - Ảnh: Sỹ Hòa

Dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp chống ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cách mạng nước ta đã thu được những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại trên bình diện dân tộc và quốc tế, không ai và không gì có thể phủ nhận được. Vì Đảng ta đã mang lại mùa xuân thực sự cho dân tộc từ mùa xuân năm Canh Ngọ - 1930. Và suốt 87 năm qua, Đảng luôn đồng hành với dân tộc, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mới 15 tuổi và với hơn 5 vạn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền thắng lợi, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở châu Á. 24 tuổi, Đảng lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải nhục nhã cúi đầu cuốn cờ rút quân về nước và công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập, thống nhất. 45 tuổi, Đảng lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng vĩ đại vào mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Và 30 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, thử thách để thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và mang lại vị thế mới cho dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngay từ buổi đầu sinh ra, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang trong mình dòng máu thiêng liêng mà lịch sử dân tộc và nhân dân ta giao phó, đó là: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính điều này, qua gần 9 thập kỷ trường kỳ, con đường cách mạng đã tôi luyện, hun đúc nên bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, khả năng và sức mạnh chiến đấu không ngừng của Đảng ta. Và đây cũng chính là ngọn nguồn làm cho Đảng ta thực sự trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là Đảng của dân tộc Việt Nam”. Suốt 87 năm qua, Đảng vẫn đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trên thực tế, Đảng ta tranh đấu không vì và không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân và của dân tộc Việt Nam... Đó chính là nguồn gốc bảo đảm tính tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, mà đứng đầu là Đảng ta. Qua 87 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trải qua muôn vàn phong ba bão táp, bản chất ấy, vai trò lịch sử và sứ mệnh cách mạng vĩ đại của Đảng không ngừng được khẳng định và phát triển; đồng thời được lịch sử Việt Nam thừa nhận là tất yếu của dân tộc Việt Nam. Những thành quả đó đã khẳng định hùng hồn về vai trò, sức sống bất diệt của Đảng, là tấm gương phản chiếu, làm bẽ bàng những luận điểm sai lầm trong mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta.

Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, trong sự chuyển động toàn diện và sâu sắc ấy của đất nước, đặc biệt là với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cả về quy mô, tính chất và chiều sâu đã làm xuất hiện “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi”... (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI). Và ngay từ khi ra đời, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không giấu giếm khuyết điểm, hạn chế và đang kiên quyết thực thi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm xây dựng, chỉnh đốn mình ngang tầm nhiệm vụ, cũng là vì lẽ đó.

Điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII là đã chỉ ra những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng như những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân. Đồng thời, trong nghị quyết này, Đảng đã khẳng định: Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hay kết cấu với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Luôn trung thành với nhân dân và lợi ích của dân tộc nên Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng tuyệt đối và kiên quyết bảo vệ. Tuy nhiên, để Đảng làm tròn bổn phận thiêng liêng mà dân tộc đã giao phó, không có cách nào khác là mỗi người, mỗi thành viên trong xã hội, mà trước hết, trên hết là từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phải luôn tự soi mình để tự sửa chữa cho chính mình.

Thanh Hải

Xem thêm: Báo xuân Đinh Dậu 2017

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này