LAO ĐỘNG & CÔNG ĐOÀN

Hoạt động công đoàn - nhìn từ kết quả kiểm tra toàn diện năm 2018

07:21 AM - 16/12/2018

BP - Đoàn kiểm tra toàn diện số 1 do Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Mạc Đình Huấn làm Trưởng đoàn vừa kết thúc đợt kiểm tra hoạt động công đoàn năm 2018 tại 7 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm: Liên đoàn Lao động Đồng Xoài, Phước Long, Chơn Thành, Phú Riềng, Bù Đốp, Bù Gia Mập và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại hoạt động của các đơn vị cũng như đánh giá chất lượng cán bộ, công chức và xét thi đua - khen thưởng năm 2018 theo chỉ đạo của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

THỰC HIỆN TỐT NHIỀU NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Theo Thông báo kết luận số 02/TB-ĐKT ngày 12-12-2018 của Đoàn kiểm tra số 1, các đơn vị đã nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, trọng tâm là phát triển đoàn viên, thu kinh phí công đoàn và chăm lo đời sống người lao động.

Về phát triển đoàn viên, 2018 là năm tình hình sản xuất - kinh doanh của một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp chế biến hạt điều do giá của mặt hàng này giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm của người lao động và tác động trực tiếp đến chương trình phát triển đoàn viên của tổ chức công đoàn. Vì vậy, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó có Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh chương trình phát triển đoàn viên để hoàn thành chỉ tiêu giao. Kết quả đã thành lập mới 10 công đoàn cơ sở, kết nạp 4.239 đoàn viên, đạt 114% kế hoạch.

Để có kinh phí hoạt động, chăm lo đời sống đoàn viên, các đơn vị đã nỗ lực thu kinh phí công đoàn, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Tính đến ngày 30-10-2018, thu kinh phí công đoàn của Bù Đốp đạt 92%, Bù Gia Mập 91%, Phước Long 90%, Phú Riềng 84%, Đồng Xoài 89%, các khu công nghiệp 80%, Chơn Thành 67%. Trong đó, Bù Gia Mập, Bù Đốp là những đơn vị dẫn đầu về thu kinh phí ở khu vực sản xuất - kinh doanh; Bù Gia Mập, Bù Đốp, Đồng Xoài là những đơn vị vượt chỉ tiêu về thu kinh phí ở doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh

Hoạt động bảo vệ, chăm lo người lao động đạt nhiều kết quả tích cực. Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp các ngành khởi kiện, đòi nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội cho 165 công nhân lao động hơn 4,8 tỷ đồng và chi trả lương, chế độ cho 12 công nhân lao động 369,58 triệu đồng. Công đoàn các Khu công nghiệp và Liên đoàn Lao động huyện Chơn Thành tích cực tham gia giải quyết 6 vụ ngừng việc tập thể để bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động và ổn định quan hệ lao động trên địa bàn. Đồng Xoài, Phước Long, các khu công nghiệp đã ký kết và triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên. Trong đó, Đồng Xoài đã triển khai chương trình giảm 50% học phí cho con công nhân, viên chức, lao động đăng ký học tại Trường mầm non Thần Đồng; Phước Long đã hợp tác với doanh nghiệp về bảo hiểm xe máy; công đoàn cơ sở ở các khu công nghiệp ký kết với các đối tác, giúp 4.000 đoàn viên được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đoàn viên hoàn cảnh khó khăn được đẩy mạnh. Bù Gia Mập, Phú Riềng, Bù Đốp, các khu công nghiệp đã vận động và hỗ trợ 310 triệu đồng xây dựng 8 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẠT THẤP

Đoàn kiểm tra số 1 cũng chỉ rõ hạn chế trên các lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị, giúp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục để hoạt động tốt hơn trong năm 2019.

Theo đó, một số đơn vị như Đồng Xoài, Phú Riềng, Phước Long, Chơn Thành, Bù Đốp, Bù Gia Mập chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên. Thu kinh phí công đoàn ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn của Chơn Thành, Phú Riềng, Đồng Xoài đạt thấp. Thu kinh phí công đoàn ở doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn tại Phước Long, Chơn Thành và các khu công nghiệp chưa thực hiện. Phú Riềng, Bù Gia Mập, các khu công nghiệp đạt thấp về thu tiết kiệm chi hành chính và tiết kiệm chi phong trào theo Nghị quyết số 9c/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động.

Chỉ tiêu ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại lao động định kỳ và tổ chức hội nghị người lao động cũng chưa đạt yêu cầu đề ra. Vẫn còn nhiều thỏa ước đã hết hạn chưa được ký lại và một số đơn vị như Đồng Xoài, Phú Riềng, Chơn Thành, Bù Gia Mập không thực hiện được chỉ tiêu về đối thoại lao động định kỳ; Chơn Thành và Phú Riềng không thực hiện được chỉ tiêu về tổ chức hội nghị người lao động. Những hạn chế này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên, bởi công đoàn sẽ không có cơ sở pháp lý để bảo vệ người lao động khi xảy ra tranh chấp cũng như xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ ở doanh nghiệp.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Những hạn chế này bắt nguồn từ nhiều lý do, nhưng một trong những nguyên nhân chính là các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa chú trọng vai trò điều hành của ban chấp hành, ban thường vụ, nhất là người đứng đầu để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Phúc tra trực tiếp tại 3 đơn vị: Đồng Xoài, Phước Long và các khu công nghiệp cho thấy, các đơn vị đều chưa thực hiện tốt chế độ họp định kỳ, đột xuất của ban chấp hành, ban thường vụ; chưa ban hành nghị quyết, thông báo kết luận sau kỳ họp để triển khai đến các cấp công đoàn; chưa kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công đoàn cơ sở hết nhiệm kỳ tổ chức đại hội. Cụ thể, Đồng Xoài còn 35, Phước Long còn 24 và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh còn 28 công đoàn cơ sở chưa đại hội. Đồng Xoài và các khu công nghiệp cũng chưa kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó số lượng ủy viên ban chấp hành, Ban thường vụ của Đồng Xoài còn khuyết nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chưa kịp thời cụ thể hóa, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Các nhiệm vụ khác như chương trình phúc lợi đoàn viên, đổi thẻ đoàn viên cũng chưa đạt yêu cầu.

Tại hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã chỉ đạo cán bộ công đoàn các cấp phải có tư duy mới về các vấn đề lớn của tổ chức công đoàn, làm thật tốt công tác phát triển đoàn viên, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động, nhất là tăng cường kiểm tra nội bộ để uốn nắn, xử lý kỷ luật cán bộ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, do người lao động và vì người lao động. Kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra số 1 đã góp phần cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong thời kỳ hội nhập.

Thu Hằng

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này