Nhiều đổi mới trong quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ

01:47 PM - 04/02/2017

BP - Những năm qua, Bình Phước đã quan tâm nhiều đến công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 và Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị. Từ đó, đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý của tỉnh đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, trẻ hóa nhanh.

GẮN ĐÀO TẠO VỚI DỰ NGUỒN CÁN BỘ

Để có nguồn quy hoạch, nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung cho công tác đào tạo lý luận chính trị, cử nhân chính trị chuyên ngành văn bằng hai và sau đại học. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2010-2015, 100% cán bộ đương chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị trước khi đề bạt, bổ nhiệm; 770/770 cán bộ nguồn quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và 715/770 đồng chí đạt chuẩn về lý luận chính trị.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung cho công tác đào tạo lý luận chính trị, sau đại học để tạo nguồn quy hoạch. Trong ảnh: Trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C10 Bình Phước - Ảnh: v.t

Chuẩn bị cho các nhiệm kỳ tiếp theo, Tỉnh ủy đã cử 354 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, lớp dự nguồn cán bộ cao cấp, chức danh bí thư huyện ủy và bồi dưỡng lý luận thực tiễn tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản. Riêng năm 2016, Tỉnh ủy đã cử 3 cán bộ dự nguồn quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi đào tạo sau đại học, trong đó, 2 đồng chí đào tạo trình độ nghiên cứu sinh, 1 đồng chí dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ... Đồng thời, Tỉnh ủy đã cử 6 đồng chí đi bồi dưỡng chức danh bí thư huyện ủy; 1 đồng chí bồi dưỡng xây dựng đảng tại Trung Quốc; 1 đồng chí đi bồi dưỡng lý luận và thực tiễn đảng cầm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý tại Cộng hòa Pháp...

QUY HOẠCH THEO HƯỚNG “ĐỘNG” VÀ “MỞ”, CÓ SỰ KẾ THỪA

Trên cơ sở quy trình thực hiện hướng dẫn của Trung ương, công tác quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Phương châm quy hoạch là “động” và “mở”, có sự kế thừa. Theo đó, cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, khắc phục dần tình trạng bị động trong công tác quy hoạch và nhân sự. Cán bộ đưa vào quy hoạch có trình độ, năng lực, phẩm chất tiến bộ hơn; trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và cao cấp, cử nhân lý luận chính trị chiếm đa số.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời gian qua của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đáp ứng kịp thời cho công tác cán bộ và nhân sự đại hội Đảng cũng như bầu cử HĐND, UBND các cấp. Điển hình như nguồn quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nguồn ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 93 đồng chí, gấp 1,69 lần ban chấp hành đương nhiệm; trong đó có 16 đồng chí nữ (17,2%), 6 đồng chí là đồng bào dân tộc thiểu số (6,45%). Nguồn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 28 đồng chí, gấp 1,75 lần ban thường vụ đương nhiệm, trong đó 8 đồng chí nữ (28,57%), 2 đồng chí là dân tộc thiểu số (7,14%). Nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt của tỉnh có 15 đồng chí, trong đó 4 nữ (26,66%), 3 đồng chí là người dân tộc thiểu số (20%). Nguồn quy hoạch các chức danh trưởng, phó sở, ban, ngành tỉnh có 424 đồng chí; trong đó 94 cán bộ nữ (22,16%), 6 cán bộ người dân tộc thiểu số (1,41%). Các đảng bộ trực thuộc tỉnh có 350 đồng chí; trong đó 61 cán bộ nữ (17,43%), 4 cán bộ người dân tộc thiểu số (1,14%). Hiện đã thực hiện bổ sung nguồn quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và đang rà soát, điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng của tỉnh năm 2016, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu: Cần tránh tình trạng “đánh trống ghi tên” trong công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh đào tạo theo hình thức tập trung, có lộ trình chấm dứt đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức từ xa, tại chức; áp dụng hình thức thi cạnh tranh các vị trí lãnh đạo; sát hạch những cán bộ được đưa vào quy hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Có thể khẳng định, công tác điều động, luân chuyển cán bộ của tỉnh trong những năm qua cơ bản đạt kết quả tích cực, khắc phục được tình trạng bị động, khép kín về công tác cán bộ ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Chất lượng đội ngũ cán bộ được điều động, luân chuyển ngày càng nâng cao. Qua đó đã tăng cường cán bộ cho những địa phương, đơn vị còn nhiều khó khăn, tạo nên bước đột phá, góp phần đổi mới quy trình lựa chọn những cán bộ có đủ đức, tài để bố trí vào những vị trí quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định công tác luân chuyển nhằm mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, vừa tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, từ đó giúp cán bộ trưởng thành và vững vàng hơn.

Qua triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, từ năm 2004 đến tháng 8-2011, Bình Phước đã có 81 cán bộ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động từ tỉnh về các huyện, thị xã; 135 cán bộ từ huyện, thị xuống xã, phường, thị trấn. Nhiệm kỳ 2010-2015, toàn Đảng bộ tỉnh có 43 cán bộ được luân chuyển, điều động từ tỉnh về công tác tại các huyện, thị xã; 27 cán bộ huyện, thị được điều động về công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Thời gian gần đây, Tỉnh ủy đã tiếp tục thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ cho 31 đồng chí trước và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm vụ trong thời gian tới được Tỉnh ủy đưa ra là đẩy mạnh việc lựa chọn luân chuyển cán bộ lãnh đạo đến các huyện mới chia tách, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Luân chuyển cán bộ phải gắn với quy hoạch, nhất là sử dụng và bố trí cán bộ sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng quy hoạch mang tính hình thức, thiếu khoa học và thực tiễn...

Hoàng Ngọc

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Mai Xanh
(19:11 04/02/2017)
Nhiều đổi mới rất căn bản thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ để tỉnh nhà phát triển.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này