KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN, 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Bộ đội biên phòng Bình Phước là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia

03:35 PM - 03/03/2014

Tỉnh Bình Phước có 260,4km đường biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Tuyến biên giới của tỉnh thuộc địa bàn 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập với 15 xã biên giới. Trong những năm qua, chủ quyền an ninh biên giới luôn được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên phòng luôn ổn định, chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh Campuchia giáp với Bình Phước luôn có mối đoàn kết hữu nghị trong xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Đắk Quýt lên đường tuần tra bảo vệ biên giới

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX, trên cơ sở thực tế, tình hình trên tuyến biên giới và địa bàn biên phòng tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng biên phòng tỉnh tập trung nắm chắc tình hình hoạt động của địch, các đối tượng và tình hình nhân dân trên địa bàn; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các huyện, xã biên giới, các lực lượng trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức tuần tra, truy quét, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đấu tranh với các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, các loại tội phạm buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy, tiền tệ qua biên giới, nên đã ngăn chặn và giải quyết tốt các vụ việc, không để xảy ra các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, vượt biên xâm nhập, tranh chấp, khiếu kiện đất đai, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt ngày Biên phòng toàn dân. 

Trong công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới của tỉnh từ năm 2007, thực hiện Hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới năm 1985 của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã tích cực chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới, các ngành có liên quan của các tỉnh Vương quốc Campuchia giáp biên và tỉnh Bình Phước, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến trình phân giới cắm mốc. Đến tháng 12-2012, Bình Phước đã hoàn thành việc cắm mốc và phân giới trên đường biên giới của tỉnh với 28/28 mốc giới và 260,4km đường biên giới. Bình Phước vinh dự là tỉnh đầu tiên có chung đường biên giới với Vương quốc Campuchia hoàn thành việc phân giới, cắm mốc.

Để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với nước bạn Campuchia, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các lực lượng và chính quyền các huyện, xã biên giới tổ chức các cuộc hội đàm, giao ban, trao đổi tình hình, thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của hai bên. Từ đó xây dựng được tình cảm tin tưởng lẫn nhau, tạo điều kiện cho mỗi bên phát triển kinh tế - xã hội và tạo dựng mối quan hệ ngày càng phát triển, hợp tác tốt hơn nữa với các tỉnh Vương quốc Campuchia giáp biên.

Với tình cảm, trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên phòng. Trong những năm qua, Bộ đội biên phòng đã tăng cường 13 cán bộ cho các xã biên giới, nhiều đồng chí đang giữ các chức danh chủ chốt như: Chủ tịch UBND xã, phó bí thư thường trực đảng ủy xã... đồng thời hỗ trợ cán bộ cho cơ sở. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn giới thiệu 80 cán bộ về sinh hoạt với 47 chi bộ thôn, ấp, tham gia củng cố các tổ chức xã hội, đoàn thể. Từ năm 2005 đến nay, các đơn vị bộ đội biên phòng đã hỗ trợ và phối hợp xây dựng giúp các hộ nghèo, hộ chính sách được 257 căn nhà đại đoàn kết, 5 trạm xá quân dân y kết hợp, tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; phối hợp với các bệnh viện của trung ương, TP. Hồ Chí Minh và địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân; tổ chức các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, giúp đỡ hộ nghèo... Những việc làm đó đã giúp đồng bào vùng biên giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của những người lính mang quân hàm xanh. Thành tích mà bộ đội biên phòng đạt được là rất đáng trân trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2014 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động và ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của nước ta. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Bình Phước cần phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là truyền thống hào hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng 55 năm qua (1959-2014), tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng -  an ninh ở các xã biên giới, biển đảo” và thực hiện ngày Biên phòng toàn dân đạt hiệu quả cao nhất.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc hoạt động của các đối tượng; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên biên giới, nhất là hệ thống đường biên, mốc giới; ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu và các loại tội phạm khác.

Ba là, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại và xây dựng mối đoàn kết hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang Vương quốc Campuchia, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới với Bình Phước; xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài cùng phát triển.

Bốn là, tiếp tục tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ về giảm nghèo bền vững ở địa bàn biên giới. Thực hiện có hiệu quả các chương trình ký kết với các sở, ban, ngành, các chương trình phối hợp và kết nghĩa, đỡ đầu với các huyện, thị, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh có hiệu quả.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội biên phòng. Rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện tốt nội dung trên, Bộ đội Biên phòng Bình Phước sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 và những năm tiếp theo, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng biên giới. 

Nguyễn Văn Trăm

(Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)

Xem thêm: 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Hay!! 0
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này