Bù Gia Mập tập trung xây dựng khu vực phòng thủ biên giới vững chắc

07:56 AM - 29/08/2017

BP - Là huyện biên giới, có 34,6% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số và có 65km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia, huyện Bù Gia Mập có vị trí chiến lược rất quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh. Vì thế, cấp ủy, chính quyền huyện Bù Gia Mập đã đưa ra nhiều giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ của huyện vững chắc.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

 Nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, kết hợp với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, trước hết là các huyện giáp ranh của Vương quốc Campuchia có chung đường biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình trên các hướng, địa bàn trọng điểm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động phòng ngừa và kịp thời giải quyết các vụ việc, tình huống xảy ra. Thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong các tình huống. LLVT huyện thường xuyên tăng cường tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, kế hoạch phòng, chống bão lụt, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn; chủ động phối hợp chặt chẽ các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, chủ động ngăn ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và chủ quyền, an ninh biên giới.

Lực lượng vũ trang huyện huấn luyện lực lượng dân quân nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Trong những năm qua, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện từng bước được củng cố, kiện toàn; khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc được coi trọng và đạt kết quả toàn diện; Nghị quyết số 02/BCT của Bộ Chính trị từng bước được thực hiện đồng bộ từ huyện đến các xã, phường, thị trấn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Từng bước xây dựng và hoàn thiện các công trình chiến đấu trên các địa bàn trọng điểm, công tác tuần tra, truy quét trên tuyến biên giới, triển khai đạt kết quả tốt; việc phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, nhất là trên khu vực xung yếu, vùng sâu, xa được quan tâm và phát huy hiệu quả. Phong trào “Xây dựng cơ sở xã, phường, cụm tuyến an toàn, làm chủ” ngày càng đi vào chiều sâu, đạt chất lượng. Công tác giáo dục quốc phòng tiếp tục được xã hội hóa, nhất là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Chủ động xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền tảng là khu vực phòng thủ của huyện ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm trong các cấp, ngành và toàn dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường giáo dục quốc phòng, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”. Trước hết bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; đồng thời chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức, tri thức quân sự, quốc phòng cho toàn dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở chính trị an toàn. Tăng cường các biện pháp phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quyết tâm, phương án, kế hoạch tác chiến các cấp; kịp thời và sẵn sàng đánh bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đẩy nhanh tốc độ xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động các khu kinh tế - quốc phòng. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Duy trì và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo bước phát triển đồng bộ, toàn diện của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để đảm bảo cho LLVT huyện thực hiện tốt nhiệm vụ, Huyện ủy, UBND huyện đầu tư trên 7,5 tỷ đồng xây dựng cơ bản tại cơ quan Ban CHQS huyện và Đại đội 568, xây dựng doanh trại chính quy, khang trang, sạch, đẹp. Quan tâm bổ sung nguồn kinh phí, bảo đảm vật chất, phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và huấn luyện diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, bằng nguồn kinh phí của trên cấp và địa phương hỗ trợ xây dựng nhà kho, mua sắm công cụ hỗ trợ, trang bị, sửa chữa vũ khí trang bị với tổng kinh phí trên 950 triệu đồng. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời phương tiện, vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và các hoạt động của LLVT huyện.

Bên cạnh đó, huyện chủ động phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng lực lượng DQTV đúng, đủ thành phần, lực lượng, tổ chức biên chế phù hợp, thường xuyên rà soát, bổ sung, ổn định biên chế các đơn vị DQTV. Việc tuyển chọn và phát triển lực lượng DQTV được sàng lọc kỹ từ lý lịch, hộ khẩu thường trú, đến phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe. Nét nổi bật trong công tác xây dựng lực lượng dân quân là huyện đã tham mưu tỉnh chỉ đạo các địa phương thành lập các tổ, tiểu đội dân quân cơ động làm nhiệm vụ tác chiến trị an tại cơ sở theo phương châm “Dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Đến nay, toàn huyện đã xây lực lượng DQTV đạt 2% so với dân số, được tập trung biên chế gọn, tiện quản lý, sinh hoạt và sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ. Việc chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ ở các cơ quan, doanh nghiệp cũng được triển khai rất cơ bản, đảm bảo đúng, đủ số lượng, thành phần theo quy định của Luật DQTV.

Cùng với kiện toàn tổ chức, công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV được huyện triển khai đồng bộ cả về bề rộng và chiều sâu. Nhờ đó đến nay, lực lượng DQTV của huyện luôn làm tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo nội dung, chương trình, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị vũ khí, khí tài. Qua kiểm tra công tác huấn luyện hằng năm ở các đơn vị DQTV đều đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá và giỏi đạt từ 78,6-85,7%. Song song đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên có trình độ chiến đấu cao, khả năng huy động nhanh, kịp thời bổ sung cho các đơn vị quân đội khi có nhu cầu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu cân đối giữa lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi, ưu tiên những địa bàn trọng điểm, làm nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong thời gian tới, huyện Bù Gia Mập tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng, tạo bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong các cấp, ngành và toàn dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở chính trị an toàn, làm chủ. Tăng cường các biện pháp phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời và sẵn sàng đánh bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Duy trì và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo bước phát triển đồng bộ, toàn diện của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị và nâng cao kiến thức, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ các cấp, nắm vững chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Quang Oanh
Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này