Cảnh giác trước chiêu trò cổ xúy cho “xã hội dân sự”

08:01 AM - 05/08/2016

BP - Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động ở cả trong và ngoài nước đã sử dụng internet, mạng xã hội, blog cá nhân... liên tục đăng tải nhiều bài viết bịa đặt, vu khống, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Cũng từ đó, khái niệm “Xã hội dân sự” (XHDS) xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Các thế lực thù địch xem đây là một trong những “vũ khí vô hình” để thực hiện âm mưu chuyển hóa chế độ.

Khái niệm XHDS du nhập vào nước ta với nhiều hình thức và mục đích khác nhau như thông qua phương tiện truyền thông của các nước tư bản chủ nghĩa đăng tải nhiều bài viết để tuyên truyền, cổ xúy cho XHDS, xem đây là mô hình tất yếu của một xã hội dân chủ, văn minh. Qua phân tích của một số học giả, nhà nghiên cứu thì bản chất của XHDS không hoàn toàn cực đoan mà vẫn có những nội dung mang tính tích cực. Đó là việc khẳng định quyền làm chủ của nhân dân đối với xã hội và nhà nước. Trong đó, mối quan hệ giữa con người với nhau dựa trên sự tự thảo luận và tạo ra sự tự đồng thuận trên các vấn đề của cuộc sống, mà không cần có sự can thiệp của nhà nước. Nhà nước chỉ giải quyết những vấn đề thuộc thượng tầng kiến trúc mà XHDS không giải quyết được. Như vậy, XHDS sẽ góp phần giúp nhà nước giảm bớt gánh nặng chi phí, tinh giản bộ máy, hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch.

Trải qua 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. Vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế cần sớm khắc phục. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch đã “xoáy sâu và thổi phồng” lên nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta; kích động phong trào đòi đa nguyên, đa đảng, xây dựng nhà nước ta theo kiểu của phương Tây. Các đối tượng thù địch, phản động tăng cường tuyên truyền, ca ngợi XHDS và thành lập các tổ chức hoạt động chống phá chính quyền. Chúng cho rằng cần phải xây dựng, phát triển các tổ chức xã hội một cách tự do để giữ vai trò “phản biện” cho nhà nước, nhưng đằng sau đó là một âm mưu cực kỳ thâm độc và nguy hiểm. Bởi nếu chúng ta mơ hồ hay mất cảnh giác thì các “tổ chức phản biện” này dễ dàng đi vào quỹ đạo của chúng ta và trở thành một tổ chức chính trị đối lập. Đây chính là thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo do thiếu bản lĩnh chính trị, lập trường chưa kiên định dễ dàng rơi vào vòng xoáy của chúng và vô tình trở thành kẻ phát ngôn không công cho chúng bằng việc kêu gọi Đảng, Nhà nước ta xây dựng XHDS, thực hiện chủ trương đa nguyên, đa đảng. Một số đối tượng lập ra các tổ chức, website trong blog cá nhân... để tuyên truyền, đưa ra nhiều văn bản với danh nghĩa như kiến nghị, đề xuất, góp ý, phản biện nhưng lồng quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta... Mục đích cuối cùng của các thế lực thù địch nhằm làm cho đất nước ta mất ổn định, rơi vào tình trạng rối ren; hạn chế vai trò chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, từ đó gây mất lòng tin của nhân dân để dễ dàng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” .

Những hoạt động lợi dụng XHDS đã, đang trở thành một nguy cơ đe dọa đến tình hình an ninh chính trị của nước ta. Nếu chúng ta chủ quan, lơ là, mất cảnh giác hoặc không có nhận thức đầy đủ về bản chất của XHDS thì các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu càng có nhiều cơ hội để tiến hành âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã khẳng định: “Các đoàn thể nhân dân tùy theo tính chất, tôn chỉ và mục đích đã được xác định, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên chấp hành pháp luật, chính sách; chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và hội viên; giúp đoàn viên và hội viên nâng cao trình độ về mọi mặt và xây dựng cuộc sống mới...”. Các tổ chức xã hội ở nước ta đã, đang hình thành và phát triển rất phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Trước tình hình không ít tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa XHDS để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, kịp thời phản bác các quan điểm cổ xúy cho XHDS; tăng cường tuyên truyền giải thích cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức cũng như nhận thấy sự nguy hiểm trong âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng XHDS để chống phá Đảng, chính quyền. Đồng thời, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Trước hết, phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm xây dựng đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và đổi mới cơ chế nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các thành viên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.         

Chính Trực

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này