Để “một bộ phận không nhỏ” ngày một nhỏ lại

11:02 AM - 23/08/2016

BP - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nó sẽ diễn ra “ở đâu đó”, ở những đất nước mất ổn định, chứ không diễn ra ở đất nước Việt Nam mình, địa phương mình, cơ quan mình, không phải với đồng nghiệp, đồng chí và với chính mình? Bằng cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy nhận định đó là sai lầm, là sự “ru ngủ” của các thế lực thù địch. Nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa là hiện hữu và nó khởi nguồn từ sự suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tạp chí Tuyên giáo số 10, năm 2013, trong bài viết “Chủ động phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”, PGS.TS Nguyễn Xuân Tú cho rằng: “Bản chất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một quá trình suy thoái từ bên trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đó là một quá trình diễn ra sự thay đổi dần từ lập trường, quan điểm, tư tưởng và đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản sang lập trường, tư tưởng, đạo đức và lối sống của giai cấp tư sản. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra, một mặt do tác động khách quan bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và do âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; mặt khác chủ yếu là do một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng, bỏ rơi vai trò chiến sĩ tiền phong, giảm sút ý chí chiến đấu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Họ ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, bất chấp đạo lý, dư luận, kỷ cương không nghiêm, không gương mẫu, nói không đi đôi với làm, thoái hóa biến chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”.

CÁI XẤU SINH SÔI, NẢY NỞ Ở ĐÂU?

Từ đánh giá của PGS.TS Nguyễn Xuân Tú cho thấy, “cội nguồn” và “chủ yếu” của tự diễn biến, tự chuyển hóa không ở đâu xa, cũng không phải là điều gì mơ hồ, mà nó hiện hữu ở ngay trong đời sống, trong hoạt động của bộ máy Đảng và chính quyền, trong toàn xã hội. Thậm chí nó bắt nguồn từ những điều tưởng như đơn giản, nhưng dần lớn lên trong đời sống và trở thành những trở lực cho sự phát triển xã hội, cuối cùng là tự chuyển hóa và khi rơi vào bẫy của thế lực thù địch thì tự diễn biến.

Nó bắt nguồn từ việc đơn giản là không gương mẫu, nói không đi đôi với làm, đến những việc cụ thể hơn, có ảnh hưởng lớn hơn như vòi vĩnh doanh nghiệp, thỏa hiệp với cái xấu nhằm mưu lợi bản thân; lớn hơn nữa là vi phạm pháp luật như chạy án, chạy dự án, chạy thuế, chạy chức quyền, chạy bằng cấp... Hậu quả không chỉ bản thân cán bộ, công chức đó suy thoái, biến chất, dễ rơi vào vòng tay của thế lực thù địch, mà còn tạo ra hệ lụy suy giảm niềm tin của doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng đối với Đảng, Nhà nước. Nếu xét một tuần, một năm, cả quá trình công tác của một cán bộ và sự tác động của sự lây lan “một đồn mười, mười đồn trăm”, có thể thấy hệ lụy của suy thoái, biến chất trong hàng ngũ cán bộ, công chức, đảng viên lớn đến mức nào. Và đối với các thế lực thù địch thì đây chính là mảnh đất màu mỡ để chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

ĐỂ “MỘT BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ” NGÀY MỘT NHỎ LẠI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI diễn ra tháng 1-2011, Đảng ta chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng... Trong nội bộ những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG, HN, 2011, tr185). Hội nghị Trung ương 4 khóa XI cũng chỉ ra những biểu hiện cụ thể về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta hiện nay: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc” (Văn kiện Hội nghị lần thứ 4, Trung ương khóa XI, NXB CTQG, HN, 2012, tr22).

Theo số liệu tổng hợp của cơ quan chức năng, 6 tháng đầu năm 2016, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 52 đảng viên, trong đó cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 41 đảng viên, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 11 đảng viên với hình thức khiển trách 36 đảng viên, cảnh cáo 12 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên. Nêu ra dẫn chứng ở đây không phải để khẳng định đảng viên bị kỷ luật là đã thoái hóa, đều đã tự chuyển hóa, điều đó còn phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm kỷ luật đảng, phụ thuộc vào nguyên nhân, động cơ, mục đích của sự vi phạm dẫn đến phải kỷ luật... Những dẫn chứng cho thấy trong quá trình vận động, phát triển của mỗi quốc gia, mỗi đảng cầm quyền, điều đó là tất yếu và hơn bao giờ hết, kỷ luật đảng, kỷ luật của tổ chức cần được siết chặt lại, niềm tin của nhân dân về Đảng cần được củng cố, nếu không “một bộ phận không nhỏ” mà Đảng đã chỉ ra sẽ ngày một lớn hơn, nghiêm trọng hơn, niềm tin của nhân dân về Đảng sẽ giảm sút.

Điều đó cũng cho thấy tự diễn biến, tự chuyển hóa đang thực sự trở thành một trong những nguy cơ hàng đầu đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hiện nay.                 

Trần Phương

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này