KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG LỘC NINH (7-4-1972 - 7-4-2017)

LỘC NINH: 45 năm xây dựng và phát triển

08:14 AM - 07/04/2017

Trần Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh

BP - Qua 45 năm phấn đấu, Lộc Ninh đã trải qua nhiều thử thách, nhưng cũng không ngừng lớn mạnh và có những bước đi vững chắc. Đảng bộ huyện đã vận dụng linh hoạt các nghị quyết của Đảng vào thực tế địa phương, ở từng thời kỳ đều có sự sáng tạo, thể hiện rõ nét qua những quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với đặc điểm, thế mạnh và nguồn lực của huyện. Vì vậy, các chủ trương đưa ra đều được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ.

LỚN MẠNH VỀ MỌI MẶT

Ngày 7-4-1972, Lộc Ninh hoàn toàn giải phóng, các tầng lớp nhân dân vô cùng phấn khởi, vui sướng sau mấy chục năm sống dưới ách đô hộ, kìm kẹp của thực dân Pháp và chế độ Mỹ - ngụy. Sau chiến tranh, Đảng bộ huyện Lộc Ninh khẩn trương hàn gắn vết thương, khôi phục và phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố xây dựng hệ thống chính trị. 

Trên lĩnh vực kinh tế, các chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) bình quân tăng trên 13%/năm. Cơ cấu kinh tế nhìn chung có sự chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 68,45%. Huyện cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, chủ động áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và chú trọng phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao, như: cao su, hồ tiêu, điều, cây ăn trái với tổng diện tích trên 43.000 ha. Các mô hình kinh tế được hình thành và khuyến khích phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hoạt động văn hóa - xã hội cũng có bước phát triển đáng kể. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng cơ quan “văn minh, an toàn, sạch đẹp” đã mang lại kết quả thiết thực. Giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng nên mạng lưới trường lớp được quan tâm đầu tư, từng bước chuẩn hóa; 100% xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục THCS. Công tác phòng, trị bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến rõ nét, số lần khám bệnh đạt 1,8 lần/người/năm; hệ thống các bệnh viện, trạm y tế được đầu tư nâng cấp và trang bị mới các thiết bị y tế; công tác dân số, gia đình, trẻ em được chú trọng, tỷ lệ giảm sinh đạt 0,68‰; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm còn 11,9%.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi và trao đổi tình hình với lãnh đạo huyện trong chuyến thăm Lộc Ninh tháng 3-2016  - Ảnh: L.P

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân trong huyện; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 42 triệu đồng; hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực, trung bình mỗi năm giải quyết trên 4.000 lao động có việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 6,78%; 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn. 

Với phương châm phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quốc phòng - an ninh, bên cạnh đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo và các cấp, ngành thực hiện tốt, ý thức quốc phòng toàn dân được nâng cao, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng thường trực được duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ ngoại giao, giao ban định kỳ với các huyện của Campuchia có chung đường biên giới được duy trì hiệu quả, đảm bảo an ninh biên giới.

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những cơ hội mới cũng còn không ít khó khăn, thử thách trong việc xây dựng Lộc Ninh phát triển về mọi mặt, đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân trong huyện phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa từng ngành, từng lĩnh vực của đời sống xã hội; khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh địa phương; thực hiện thắng lợi các nghị quyết và chương trình mục tiêu mà Đảng bộ huyện đã xác định.

Từ nay đến năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Ninh quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 10%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý (nông nghiệp chiếm 66%, công nghiệp - xây dựng 16%, thương mại - dịch vụ 18%); tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp các công trình, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để tái đói; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 15%/năm; giữ vững mục tiêu 99,8% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; xây dựng từ 3-5 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế xã có bác sĩ, 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; hằng năm có 90% trở lên hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 70,76% trở lên khu dân cư, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa; số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,5%; số hộ được sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt 97%, môi trường sinh thái được bảo vệ; hoàn thành xây dựng nông thôn mới từ 7-8 xã.

Đảng bộ, chính quyền cùng quân và dân Lộc Ninh cũng không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu “diễn biến hòa bình”; tăng cường củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống, đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững an ninh biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp, tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong giai đoạn mới, Đảng bộ sẽ không ngừng củng cố và phát triển vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X của huyện; khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân; ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhất là, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo động lực mới trong phong trào quần chúng, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

T.T.A.T

Xem thêm: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh (7-4-1972 - 7-4-2017)

Hay!! 1
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
du lich xanh
(10:02 07/04/2017)
Ở Lộc Ninh có nhiều công trình kiến trúc thời Pháp rất đẹp. Trong quá trình đổi mới, huyện Lộc Ninh nên trùng tu để có thêm điểm đến du lich hấp dẫn du khách gần xa.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này